audycja


audycja
audycja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. IIa, lm D. audycjacji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podstawowa, obok zapowiedzi i pauz, jednostka programu radiowego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Audycja poetycka, informacyjna. Audycja słowna, słowno-muzyczna. Audycja dla melomanów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jednostka programu telewizyjnego; także: rodzaj programu telewizyjnego o ściśle określonej tematyce i funkcji (np. dydaktycznej, popularyzatorskiej, rozrywkowej), w którym istotną rolę, obok obrazu, odgrywa komentarz słowny, zwykle też wyraźnie{{/stl_7}}{{stl_7}} jest wskazany jego adresat': {{/stl_7}}{{stl_10}}Audycja historyczna, muzyczna, literacka, biograficzna. Audycja dla rodziców, dla dzieci, dla działkowiczów. Wykaz audycji radiowych i telewizyjnych. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wewnętrzny koncert w szkole muzycznej' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • audycja — ż I, DCMs. audycjacji; lm D. audycjacji (audycjacyj) «pozycja w programie radiowym, np. koncert, pogadanka, słuchowisko» Audycja muzyczna, słowna, słowno muzyczna. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • Andrzej Krzanowski — (né le 9 avril 1951 à Czechowice Dziedzice 1er octobre 1990 à Czechowice Dziedzice) est un compositeur polonais de musique classique et un accordéoniste. Bien qu il ait composé de la musique symphonique et de la musique de… …   Wikipédia en Français

  • całogodzinny — «trwający całą godzinę» Całogodzinna lekcja, audycja. Całogodzinne spóźnienie …   Słownik języka polskiego

  • kwadrofonia — ż I, DCMs. kwadrofonianii, blm elektron. «technika zapisywania i odtwarzania dźwięku, dająca słuchaczom złudzenie bezpośredniej obecności w sali koncertowej, gdzie audycja została nagrana» ‹łac. + gr.› …   Słownik języka polskiego

  • literacki — literackiccy «odnoszący się do literatury lub literata; należący do literatury pięknej; właściwy literaturze pięknej» Dzieło literackie. Utwór, szkic, artykuł literacki. Gatunek literacki. Rodzaj literacki. Prasa, publikacja literacka. Krytyka… …   Słownik języka polskiego

  • magazyn — m IV, D. u, Ms. magazynnie; lm M. y 1. «pomieszczenie do przechowywania różnych materiałów, towarów, surowców, produktów, zapasów czegoś, sprzętu, narzędzi itp.; skład, składnica» Magazyn zbożowy, żywnościowy. Magazyn amunicyjny. Magazyn wojskowy …   Słownik języka polskiego

  • nagranie — n I 1. rzecz. od nagrać. 2. lm D. nagranieań «to, co zostało nagrane, utrwalone na płycie gramofonowej, kompaktowej lub taśmie magnetofonowej; płyta, taśma z utrwaloną na niej melodią, tekstem, audycją radiową itp.» Przesłuchać nagranie. Kupić… …   Słownik języka polskiego

  • poetycki — poetyckiccy «odnoszący się do poezji albo do poety; właściwy poezji, pisany wierszem, tworzony przez poetę» Geniusz, talent poetycki. Ekspresja, wena, wyobraźnia poetycka. Wizja poetycka. Twórczość poetycka. Dorobek poetycki. Motyw poetycki.… …   Słownik języka polskiego

  • problemowy — «dotyczący problemu, problemów; poruszający, omawiający, zawierający problem; traktowany jako problem» Audycja, sztuka problemowa. Specjalizacja problemowa badań naukowych. Zespół problemowy pracowników różnych dyscyplin naukowych …   Słownik języka polskiego

  • radioreportaż — m II, D. u; lm M. e, D. y ( ów) środ. «audycja radiowa odtwarzająca przebieg uroczystości, imprezy itp.; reportaż radiowy» …   Słownik języka polskiego